Bestyrelse

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand: Hanne Aagaard Jensen, mail

Næstformand: Hanne Carlsen, mail

Kasserer: Lene Kjer, mail

Sekretær: Søs Friedrichsen, mail

Medlem: Katrin Lacart, mail

Medlem: Hans Christian Errebo, mail

Suppleanter

Hanne Stender, mail

 

Revisor

Hans Christian Errebo, mail

Revisorsuppleant

Søren Grene

Hjemmeside:
Hanne Aagaard Jensen, mail

Facebook:
Hanne Aagaard Jensen, mail

Comments are closed