Generalforsamling 2016

01_column_tegnekursus_08

 

Referat og beretning fra generalforsamlingen 2016.

 

 

Det er ved at være tid til den årlige generalforsamling.

Vi indkalder til generalforsamling den 10. april kl. 11 i Tisvilde Bios foyer.

Generalforsamling

Dagsorden vil være ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag*
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer**
8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen***
9) Valg af revisor og revisorsuppleant****
10) Eventuelt
*
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt
til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
**
På valg er:
Nicola Hartman – modtager ikke genvalg
Ralf Lacart – modtager genvalg
Lise Runge – modtager ikke genvalg
Katrine – modtager ikke genvalg – er ikke medlem af foreningen mere.

Valgt for 2 år i 2015
Katrin Lacart
Lene Kjer
Hanne Aagaard Jensen
***
Margrethe Hansen – modtager genvalg
****
Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
Revisor: Hans Christian Errebo
Revisorsuppleant: Søren Grene
Foreningens vedtægter kan læses her
Det er vigtigt af så mange som muligt bakker op om vores forening og deltager i generalforsamlingen.
Man er kun stemmeberettiget, hvis man har betalt kontingent for 2016.

Kontingent

Det er tid til betaling af årskontingent for 2016, hvis I ikke allerede har betalt.
Kontingentet for 2016 er 200 kr., som bedes indbetalt på foreningens konto reg.nr. 1551 kontonr. 10630401 inden 1. april 2016.

 

 

 

Comments are closed