Generalforsamling 2021

4. november 2021

01_column_generalforsamling

Det er tid til den årlige generalforsamling.

Vi indkalder til generalforsamling torsdag den 4. november 2021 på Kildegården i Tisvildeleje.

Generalforsamling

Dagsorden vil være ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag*
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer**
8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen***
9) Valg af revisor og revisorsuppleant****
10) Eventuelt
*
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt
til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

**
På valg er:
Lene Kjer
Hanne Aagaard Jensen
Hans Christian Errebo
Søs Frederiksen

Valgt for 2 år i 2020 er:
Hanne Carlsen

***
Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen

****
Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
Revisor: Hans Christian Errebo
Revisorsuppleant: Søren Grene
Foreningens vedtægter kan læses her
Det er vigtigt af så mange som muligt bakker op om vores forening og deltager i generalforsamlingen.
Man er kun stemmeberettiget, hvis man har betalt kontingent for 2021.

Comments are closed