Stiftende generalforsamling 2010

Stiftende generalforsamling, 13. januar 2010

hvorefter foreningen  51 Tisvilde Kunsthus  blev en realitet

Der var ca. 60 fremmødte i Biografens foyer.

Christina Bardram, som er en af initiativtagerne til skabelsen af denne forening, bød velkommen.

Dirigenten, Søren Grene, præsenterede den gruppe af mennesker, der havde indkaldt til generalforsamlingen. Han kunne herefter meddele, at mødet var varslet til tiden, og at alle fremmødte var stemmeberettigede.
Rasmus Pape blev valgt til referent.
Birgitte Albrechtsen fortalte, hvordan ideen var opstået, og hvordan idégruppen forestillede sig et kunsthus i Tisvilde.

Søren Grene gennemgik følgende punkter:

Formål:
”Det er foreningens formål at finde passende rammer for kunstneriske aktiviteter i Tisvilde samt virke for sådanne aktiviteter.”
Fokus er aktuelt på huset ”Hovedgaden 51”, som står til salg. Ophører denne mulighed, vil foreningen imidlertid stadig bestå, da andre mulige steder kan dukke op.

Vedtægter:
Et foreløbigt udkast til vedtægter blev fremlagt, men det endelige forslag bliver udarbejdet af bestyrelsen, når denne er valgt.

Medlemskab og Kontingent:
Idégruppen forestillede sig et kontingent på 250 kr. for medlemmer og 400 kr. for par.
En af de fremmødte foreslog et kontingent på 250 kr. for ethvert medlem – også par.
Det blev vedtaget uden indsigelser.

Spørgsmål og forslag fra de fremmødte

Kan en anden forening melde sig ind som et medlem?
Det havde idégruppen ikke overvejet, men vil lade den kommende bestyrelse tænke over det.

Hvad koster ”Hovedgaden 51”?
Prisen er 3.500.000 kr.

Er huset frit til salg, eller har Danton førsteret?
Idégruppen har forinden mødet spurgt ejendomsmægleren, som siger, at enhver betalingsdygtig kan straks købe huset.

Hvem sætter huset i stand?
Det kan ske via frivillige og/eller betales med hjælp fra fonde og lignende.
Den kommende bestyrelse nedsætter arbejdsgrupper til blandt andet at varetage dette.
Kim Valentin fra byrådet vil være os behjælpelig med økonomiske og juridiske råd.

Satser kommunen kun på Munkeruphus som kunsthus?
Inge Walmar sagde, at man ikke alene så på den ene mulighed.

Hvordan ser tilstandsrapporten ud?
Er kun skimmet igennem, så den vender vi tilbage til. Nu er det ikke fine lejligheder, idégruppen primært er ude efter, men særligt de grovere rum som værksted og udstillingslokale.

Hvor hurtigt skal vi handle for at have chancen for at erhverve ”Hovedgaden 51”?
Svært at sige, men der vil vise sig andre potentielle kunsthuse, hvis dette hus bliver solgt til anden side.

Der blev gjort opmærksom på, at foreningens navn var skrevet forskelligt to steder.
Her er foreningens rette navn: ”51 Tisvilde Kunsthus”.

Christian Friis nævnte, at Tisvilde Højskole har ytret interesse i at leje et par værelser, hvis sådanne indgår i et kunsthus på Julsgårdsvej.

Inge Walmar opfordrede den kommende bestyrelse til hurtigst muligt at kontakte Kim Valentin for at tale om projektet.

VALG AF BESTYRELSE

Idégruppens folk var stillet op til valg:

Christina Bardram
Bente Gyhrs
Rasmus Pape
Naja Abelsen
Else Priisholm
Vibeke Thestrup
Trine Preisler
Claus Hoffenblad

De fremmødte blev opfordret til at kandidere, og en meldte sig:
Marianne Bech, tidligere leder af Museet for Samtidskunst i Roskilde (1991-2009) – har desuden arbejdet for etableringen af andre kunsthus-projekter i Roskilde.

Herefter var der i alt ni opstillede kandidater.
Alle de opstillede kandidater blev valgt, og bestyrelsen vil herefter konstituere sig selv.

Søren Grene blev valgt til revisor.

De ca. 60, der var mødt op til den stiftende generalforsamling for ”51 Tisvilde Kunsthus”, blev opfordret til at melde sig ind i foreningen, og blev inviteret til at være med i et antal arbejdsgrupper, der med vidt forskellige kompetancer vil kunne fremme projektet. Langt hovedparten af de fremmødte skrev sig på de omdelte lister med navn, email og adresser – i den forbindelse bød en del af disse allerede nu ind med, hvad de hver især ville være gode til at bidrage med i det kommende arbejde.

Comments are closed