Generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamlingen 2022

10. april 2022

01_column_generalforsamling

Det er tid til den årlige generalforsamling.

Vi indkalder til generalforsamling søndag den 10. april 2022 kl. 11 i Grethely, Tibirke Kirkevej, 3220 Tisvildeleje.

Generalforsamling

Dagsorden vil være ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag*
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer**
8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen***
9) Valg af revisor og revisorsuppleant****
10) Eventuelt
*
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt
til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

**
På valg er:

Hanne Carlsen
Søs Friedrichsen
Hanne Kadziola
Dorthe Bækgaard

Valgt for 2 år i 2021 er:

Lene Kjer
Hanne Aagaard Jensen
HC Errebo

***
Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen
Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Suppleant 1: Hanne Stender
Suppleant 2: Elsebeth Fribo

****
Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
Revisor: Hans Christian Errebo
Revisorsuppleant: Søren Grene
Foreningens vedtægter kan læses her
Det er vigtigt af så mange som muligt bakker op om vores forening og deltager i generalforsamlingen.
Man er kun stemmeberettiget, hvis man har betalt kontingent for 2022.

Comments are closed.