Gretely 2021

Sommerudstilling i Gretely
Tibirke Kirkevej 4, Tibirke

K51 udstiller  i Gretely den 9. -18. juli 2021

K51 har igen i år fået lov til at udstille billeder og skulpturer i Gretely. Det foregår i perioden 9.-18. juli.

Hvis du har lyst til at deltage, skal du blot tilmelde dig via email til Pia Vestmar: pvestmar@gmail.com senest 16. juni. Deltagerne udvælges efter ”først til mølle-princippet”.

Pris for deltagelse: kr. 300,- pr. deltager for hele perioden. Der holdes ikke fernisering.

Ved tilmeldingen bedes du angive, om du udstiller billeder, skulpturer eller begge dele.

Praktiske oplysninger Gretely er nabo til Tibirke Kirke, Tibirke Kirkevej 4.

På grund af lokalernes indretning er vi begrænset, hvad angår værkernes størrelse. Som udgangspunkt vil der være ca. 2 m væg pr. udstiller. Maksimal billedstørrelse: 1×1 m. Vi håber at få plads til 3-4 billeder pr. udstiller. De endelige mål og nærmere instrukser kommer, når vi kender deltagertallet (maks. 8). Det anbefales også at medbringe nogle små billeder.

Skulpturer placeres på udstillernes egne podier, men det er muligt at placere mindre skulpturer i vindueskarmene.

Ophængning fredag den 9. juli kl. 17-19.

Nedtagning med efterfølgende fælles rengøring: søndag den 18. juli kl. 17. Bemærk: Det er obligatorisk at deltage i slutrengøringen.

Udstillingen er åben hver dag 11-17. Vi holder desuden åbent 1 aften i ugens løb. Alle deltagere forpligter sig til at tage minimum 3 vagter i udstillingsperioden.

Tovholdere Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte tovholderne:  Suzanne Fendt og Pia Vestmar

Comments are closed