Udstillinger 2021

Det blev til 3 fællesudstillinger i 2021.

Udstilling i X-Porten, Nordre Beddingevej 39 i Hundested

14. – 20. juni 2021, hver dag kl. 11-17

Det er en fællesudstilling, hvor man deler vagterne imellem sig.
Der vil der være brugerbetaling, da det koster en del at leje.

Alle pladser er optaget, der er pt. venteliste.
Tovholdere er Hanne Kadziola Schjærff og Hanne Aagaard Jensen

Sommerudstilling i Gretely

Tibirke Kirkevej 4, Tibirke

K51 udstiller  i Gretely den 9. -18. juli 2021

K51 har igen i år fået lov til at udstille billeder og skulpturer i Gretely. Det foregår i perioden 9.-18. juli.

Hvis du har lyst til at deltage, skal du blot tilmelde dig via email til Pia Vestmar: pvestmar@gmail.com senest 16. juni. Deltagerne udvælges efter ”først til mølle-princippet”.

Pris for deltagelse: kr. 300,- pr. deltager for hele perioden. Der holdes ikke fernisering.

Ved tilmeldingen bedes du angive, om du udstiller billeder, skulpturer eller begge dele.

Praktiske oplysninger Gretely er nabo til Tibirke Kirke, Tibirke Kirkevej 4.

På grund af lokalernes indretning er vi begrænset, hvad angår værkernes størrelse. Som udgangspunkt vil der være ca. 2 m væg pr. udstiller. Maksimal billedstørrelse: 1×1 m. Vi håber at få plads til 3-4 billeder pr. udstiller. De endelige mål og nærmere instrukser kommer, når vi kender deltagertallet (maks. 8). Det anbefales også at medbringe nogle små billeder.

Skulpturer placeres på udstillernes egne podier, men det er muligt at placere mindre skulpturer i vindueskarmene.

Ophængning fredag den 9. juli kl. 17-19.

Nedtagning med efterfølgende fælles rengøring: søndag den 18. juli kl. 17. Bemærk: Det er obligatorisk at deltage i slutrengøringen.

Udstillingen er åben hver dag 11-17. Vi holder desuden åbent 1 aften i ugens løb. Alle deltagere forpligter sig til at tage minimum 3 vagter i udstillingsperioden.

Tovholdere Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte tovholderne:  Suzanne Fendt og Pia Vestmar

Kildemarkedet i Tisvilde den første weekend i august

Vi deltager med vores telt på årets Kildemarked i Tisvilde i weekenden den 7. og 8. august 2021.
Der er åbent lørdag kl. 12 -18 og søndag kl. 10 – 16. Vi møder dog ind tidligere, så vi kan være klar til åbningen. Vi tager først udstilling ned efter lukketid. Hvis man lader sine ting stå om natten, er det på eget ansvar. Der er vagter på pladsen, men de kan jo ikke være alle steder.

Deltagelse koster 200 kr. for medlemmerne, som skal indbetales på foreningens konto i Danske Bank:  Reg. nr. 1551    Konto nummer 10630401.
Husk at skrive navn og arrangement.

Teltet er 3 x 6 meter, så vi må deles om pladsen. Vi har plads nr. 76, se vedlagte plan. Vi må gerne køre ind på pladsen og læsse af, men bilen må ikke holde på pladsen i åbningstiden.

Alle hjælper med opsætning og nedtagning og evt. hentning og aflevering af telt. vi sætter teltet op fredag fra 19.00 –  ca. 20.30. Teltet skal hentes på gården (tæt på), hvem kan køre teltet i f.eks. en trailer eller stationcar?

Pladser bliver fordelt ved lodtrækning. Vi skiftes til at tage vagten i teltet. Vi laver vagtplan for lørdag og søndag, når vi starter lørdag. Normal skiftes vi til at passe en time af gangen….

Tovholdere Søs Friedrichsen og Gitte Larsen.

Tilmelding skal ske til tovholder Søs Friedrichsen mail  senest 18. juli.

www.kildemarkedet.dk

Comments are closed.