Aktiviteter 2015

Det er tid til et medlemsmøde, så vi forhåbentligt kan få planlagt nogle aktiviteter til 2016.
Medlemsmødet foregår i Kunstværkstedet Møllestiens hus mandag den 16. november kl. 19. Møllestien 3, 3200 Helsinge.
Bestyrelsen håber at se så mange som muligt, så vi kan få en god dialog om, hvad vi skal foretage os næste år.

Dagsorden:
– Kurser
– Udstillinger
– Udflugter
– Workshops
– ?.

For at vi kan arrangere aktiviteter, kræver det en aktiv indsats fra medlemmernes side. Foreningen er medlemmernes, så medlemmerne skal selv deltage i planlægning og være tovholdere på aktiviteterne.
Normalt skal der være min. to tovholdere på hver aktivitet, så hvis man ikke har prøvet det  før, kan man lære af en mere erfaren. Hvis man som tovholder bliver forhindret  eller ønsker at ’hoppe af’, har man pligt til selv at finde en afløser, og ikke lade det være op til den anden tovholder at klare det alene. Tovholder-rollen f.eks indeholde: Reservere, få godkendt budget, lave oplæg til invitation, sende materiale/tekst til brug på hjemmesiden og facebook, indgå aftaler med andre involverede, skrive til dagspressen, plakater osv.

Hvis der er  andre emner, I ønsker vi skal tage op på mødet, må I gerne sende dem i forvejen til hanne@aagaardjensen.dk, så vi kan sætte dem på dagsordenen.
Vi glæder os til at se jer, og høre om alle jeres gode ideer

Comments are closed.