Bestyrelse

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand: Hanne Aagaard Jensen, mail

Næstformand: Gitte Larsen, mail

Kasserer: Lene Kjer, mail

Sekretær: Dorte Dahl, mail

Medlem: Gitte Larsen, mail

Medlem: Hanna Askholm, mail

Medlem: Hans Christian Errebo, mail

Suppleanter

Revisor

Hans Christian Errebo, mail

Revisorsuppleant

Søren Grene

Hjemmeside:
Hanne Aagaard Jensen, mail

Facebook:
Gitte Larsen, mail
Hanne Aagaard Jensen, mail

Comments are closed.